Колегата Петър Христов отново ми изпрати интересни снимки, този път са на котелната инсталация, подгряваща вода за отопление на оранжерии:

котелно

котелно

Инсталацията е пусната в експлоатация края на 60-те, началото на 70-те години на 20-ти век. Котелното иглежда доста внушително, а самата инсталация, поне според снимките – добре поддържана.

колектор

разпределител и събирател (колектори)

вентил

отблизо един от вентилите

котел

котел

табелка котел

табелката на котела

Търсих в интернет данни за този производител, но не намерих нищо, освен данни за град Leeuwarden.

горелка отблизо

горелка отблизо

За разлика от котела се оказа, че за този производител има данни в интернет, до ден днешен произвеждат горелки. Фирмата се намира в Окланд, САЩ. Основана е 1903 в Сан Франциско, Калифорния и както гласи слогана им „произвежда по-добрите горелки от 1903“. Повече за тях може да видите на сайта им: http://www.johnsonburners.com/.

Благодаря на Петър Христов за снимките.

Няколко думи за него:

Петър Христов работи в отдел „Климатизация и вентилация“ в „Клима ин Груп“ООД, има над 4 годишен стаж в областта на проектирането, оферирането и надзора по изпълнението на вентилационни и климатични инсталации. Както сам казва – силните му страни са VRF системите и вентилационните камери. Той ми беше изпратил и снимките за публикацията „Климатик и работи„.

бутони за социални мрежи