отопление - огънОтоплението е познато от древността. Първоначално хора в древността са използвали огъня, след това са направени първите камини. Римляните са направили своите терми, А в последните години разнообразието от уреди за отопление е доста голямо, има от най-обикновени печки и камини до напълно автоматизирани котли. И макар съоръженията, с които се отопляваме, да са се променили през вековете, то нуждата за топлина в студените дни винаги е съществувала.

В зависимост от мястото на източника на топлина има:

 • Местно отопление – отоплението се извърша от уред разположен в помещението
 • Локално отопление – отоплението е от определен източник, подбран за конкретна сграда или група от сгради, и посредством отоплителната инсталация и циркулиращия в нея топлоносител се разпределя в помещенията.
 • Централно отопление от ТЕЦ (ТФЕЦ) – или “парно” както е известно в разговорния език. Подобно е на локалните системи (при няколко сгради), но с разлика в много по-голямата мощност на съоръженията за производство на топлинна енергия. Има два вида централи ТЕЦ и ТФЕЦ. Разликата е, че ТЕЦ, което е съкращение от топло-енергийна централа, произвежда електрическа енергия и топлина, а ТФЕЦ – топлофикационна енергийна централа, произвежда само топлина.

Например в София има и двата вида централи. Централа ТЕЦ София, както се вижда от името и е ТЕЦ, а тази в Земляне е ТФЕЦ. Поради което в последните години през летния сезон централата в Земляне не работи, а районите които тя захранва с топлоенергия (през отоплителния сезон) се снабдяват от ТЕЦ София. Целта е да се произвежда електроенергия и топлина, също така по този начин се намаляват и емисиите в атмосферата.

В зависимост от топлоносителя в инсталацията има следните видове отоплителни инсталации:

 • Водни
 • Парни
 • Въздушни

А в зависимост от вида на горивото или първичната енергия има:

 • Твърдо гориво – въглища, брикети, дърва
 • Течно гориво – нафта, мазут
 • Газообразно – природен газ, пропан-бутан
 • Възстановяеми енергийни източници – въздух, вода (посредством термопомпи или климатизатори)
 • Електрическа енергия
 • Слънчева енергия
 • Отпадна топлина (от производство)

В следващите теми ще продължа да пиша по темата.

снимка: http://www.sxc.hu/photo/1216211

споделяне на връзка