След предишите две публикации – части от статията „Най-изгодният енергиен източник за отопление“  публикувам последната част от статията за списание „Още за Къщата„, а именно накратко описани предимства и недостатъци на всеки от предложените варианти:

1. Отопление с електрически конвектори (тела):

 • Предимство: ниска цена
 • Недостатък: високи разходи за енергия

2. Отопление с електрически котел:

 • Недостатък: висока цена и високи разходи за енергия
 • Предимство: може да се използва временно, ако се очаква например връзка с газопреносната мрежа

3. Отопление с инверторни климатизатори в жилищни и ел.тела в обслужващи помещения:

 • Предимства: ниски разходи за отопление, възможност за охлаждане през лятото
 • Недостатъци: климатизаторите работят с принудителна циркулация на въздуха, т.е. създава се течение; има шум в помещенията (силата му зависи от скоростта на вентилатора); целогодишно топла вода се загрява с електричество

4. Отопление на твърдо гориво:

 • Предимство: ниска цена на горивото
 • Недостатъци: необходимост от постоянно (редовно) обслужване на котела – зареждане и почистване, трудно регулиране на топлинната мощност

5. Отопление с котел на пелети:

 • Предимства: напълно автоматизиран котел, с големи възможности за управление по температура и възможност за автоматично включване и изключване; възможност за загряване на топла вода и през летния сезон
 • Недостатък: висока цена на котела

6. Отопление на природен газ:

 • Предимства: автоматизиран котел, целогодишно загряване на топла вода с природен газ
 • Недостатъци: основния недостатък е факта, че най-малката минимална мощност на стенен газов котел е 6kW, при по-топло време и сграда (жилище) с малка площ изолирана съгласно действащите нормативи има по-малки топлинни загуби от 6kW, поради което котела работи с често включване и изключване, освен неблагоприятния режим за котела има възможност за температурни колебания; друг недостатък е зависимостта на България от руския газ, напомням за газовата криза от началото на 2009 г.

7. Отопление с топлинна енергия от Топлофикация (ТЕЦабонатна станция):

 • Предимства: няма обслужване от страна на клиента, целогодишно загряване на топла вода с топлоносител от ТЕЦ
 • Недостатък: освен лошата слава на Топлофикация, изградена най-вече от некоректни съседи в сгради с общо топлоснабдяване от една абонатна станция, аз не се сещам. В случай на коректни съседи или абонатна станция обслужваща само конкретния консуматор не мисля, че има сериозен недостатък.

Вие досещате ли се за някое друго предимство или недостатък на описаните инсталации и елементи? – коментирайте

Използвана литература:

 1. “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, под общата редакция на проф. д.т.н. инж. Станчо Стамов, Техника, 1990г.;
 2. “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, под общата редакция на проф. д.т.н. инж. Станчо Стамов, Техника, 2001г.;
 3. Действащите норми и правила за проектиране на ОВК инсталации;
 4. “Климатичен справочник за Р България – 3 том, Температура на въздуха, температура на почвата, слана”, Главно управление хидрология и метеорология при БАН, издателство Наука и изкуство, 1983г.
 5. Технически каталози и материали от Интернет

социално споделяне