Преди няколко публикации писах за вентилационните елементи и поради сравнително голямото количество информация, което мисля е важно да се знае за рекуператорите, реших да ги отделя в отделя в отделна публикация.

Рекуператорите не са нещо ново за българския пазар, още преди 1989 г. са били предвиждани в представителни обекти. Но мисля, че масово за рекуператорите се заговори в последните години, не само с големия строителен бум, а и с факта че все повече се мисли за намаляване на експлоатационните разходи на инсталацията и оползотворяване на отпадната топлина.

Рекуператорът е топлообменник, осъществяващ регенерация на топлина или на студ във вентилационната система. Посредством този топлообменник може да намалите сериозно експлоатационните си разходи. Разбира се, първоначалната инвестиция е по-висока, но предвид икономията, която може да направите в дългосрочен план, този разход в повечето случаи е обоснован.

Има няколко вида рекуператори:

  • Въздух-въздух – такива са пластинчатия и ротационния тип
  • Въздух-вода

Предвид ниската си цена – най-разпространени в България, според мен, са пластинчатите топлообменници.

пластинчат рекуператорТе представляват един пластинчат топлообменник, който разделя двата въздушни потока. Обикновено са изработени от алуминий, но има и от пластмаса (поливинил), хартия и др. За пример в рекуперативните блокове на Митсубиши  топлообменникът е от специално обработена хартия.

Ефективността на тези топлообменници е около 45-60 %. Разбира се има и разработки с по-висока ефективност, но масовите модели са около споменатите вече цифри. Колкото по-голямо количество въздух преминава през сечението на рекуператора, толкова по-ниска е ефективността.

ротационен рекуператорРотационните топлообменици, както и показва името им, са с въртящ се топлообменник. Основно ротационните рекуператори се изработват от алуминий. Как работи този вид: Топлообменникът се върти от специално проектиран нискооборотен двигател. Въртейки се с ниска скорост едната му част се нагрява (охлажда) от изсмуквания от помещението въздух, след което вече загрятата (охладена) част преминава, в частта от сечението на секцията през която преминава външният въздух, който от своя страна приема или отдава топлина. Именно поради ниската скорост на въртене се осъществява високо ефективен топлообмен между двата потока. Ефективността е около 70-80% (понякога и повече).

Въздух–вода-въздух рекуператори: при този вид има междинен топлоносител, който посредством помпа щиркулира между две водни секции. Ефективността е около 40-50%. Предимството на този вид пред другите е в по-голямото разстояние между ламелите, което обуславя по-лесно почистване, друго предимство е че не е нужно двата въздушни потока да се доведат до едно място, възможно е да бъдат раздалечени един от друг. Възможно е да бъде само въздух-вода, особено ако имаме въздух с висока температура, тогава загряваната вода може да бъде използвана за битови или други нужди.

снимки: www.heatex.com

бутони за споделяне