Преди няколко седмици писах за термопомпи и чилъри, днес ще пиша за типовете термопомпи в зависимост от източника на енергия. Термопомпите са четири основни типа:

„Въздух-въздух” – използват енергията от въздуха, принципа им на работа е извлича /отдава енергия от /към външния въздух, като я предава/ отнема на вътрешния въздух. Това са климатиците, повече за принципа им на работа може да прочетете в публикацията “Климатик (климатизатор)”.

„Въздух-вода” – използват енергия на външния въздух, но за разлика от предния тип загряват или охлаждат вода. Това е най-разпространения тип термопомпа или чилър, същевременно е и най-евтиния тип за обща сградна инсталация. Предимството е, че е приложима практически навсякъде и изисква само свързване с вътрешната инсталация.

Ефективността на горните два типа се влияе от температурата и относителната влажност на въздуха, поради което варира в широки граници. Както вече съм споменавал ефективността в каталозите се дава при +7оС за режим отопление, при по-ниски температури е по-ниска, като при -15оС, може да достигне и до 50% от дадената, разбира се зависи от производителя на агрегата и най-вече вложените материали.

типове термопомпи„Вода-вода” – използват енергията на подпочвени води от сондаж или кладенец . Наричат се още “хидротермални. Имат висока ефективност, тъй като целогодишно водата е с почти постоянна температура. Водата по закон е необходимо да се връща във втори сондаж или кладенец, ако само черпим вода и я изхвърляме в канал, то има опасност след време да изчерпаме сондажа, разбира се това зависи от много фактори.

„Земя-вода” – използват енергия от земята. Отнемането на тази енергия се извършва посредством хоризонтални или вертикални тръби. Хоризонталните тръби са във вид на серпентини, положени на около 2 метра под земното равнище. Изисква се голяма площ в двора на сградата . Вертикалните тръби са U-образни тръби, разположени в дълбоки сондажи. Поради голямата дълбочина на полагане при този тип се достигат по-висока ефективност спрямо хоризонталните тръбни серпентини, но пък хоризонталното полагане е по-евтино.

снимка: www.e-transfer.it

социални бутони