Днес в категорията „Съоръжения от миналото“ ще публикувам няколко снимки от зидана хладилна камера. Тази камера е построена началото на 70-те години на 20-ти век, тогава не е имало голям избор от материали за такива съоръжения. Днес камерите се изграждат предимно от топлоизолационни панели, а работещите зидани камери, като тази, намаляват все повече и повече поради остарялото оборудване, повишените енергийни разходи и други фактори.

зидана хладилна камера

зидана хладилна камера

 

зидана хладилна камера - агрегат

зидана хладилна камера - компресорно-кондензаторен агрегат

зидана хладилна камера - изпарител

зидана хладилна камера - изпарител

 

Надявам се категория „Съоръжения от миналото“ Ви е интересна, ако имате снимки на съоръжения от миналото, може да се свържете с мен и да се направи публикация подобна на „Котелно на оранжерия„, снимките за която предостави колегата Петър Христов.

бутон за споделяне