Skip to content

ОВК блог

Блог за отопление, вентилация, климатизация, проектиране и не само

Архив

Tag: енергийна

Част: Енергийна ефективност е задължителна част от всеки инвестиционен проект съгласно Наредба №7:

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност”.

В наредбата е описано прочетете остатъка…

Днес ме изненадаха с новината: в петъчния брой 2, 08.01.2010 г. на Държавен вестник отново има изменения в наредба №7 за енергийна ефективност. Е това е, над два месеца по-късно, нови корекции на направените вече измененията. С тази разлика, че освен измененията с корекции на формули, символи и допълнения към съществуващи вече такива в наредбата, се добавят две нови алинеи, първата: прочетете остатъка…

В четвъртък и петък (26 и 27.11.2009 г.) се проведе Национална Вило конференция 2009 в рамките на която освен информацията за помпи Вило и тяхното приложение, като гост ректор беше поканен професор Никола Калоянов (поправка няколко месеца по-късно, тъй като разбрах, че титлата е професор, когато ми преподаваше беше доцент). Темата по която той говори беше така актуалната Енергийна ефективност прочетете остатъка…

Топлотехническата ефективност или част енергийна ефективност, както вече ще се казва според последните изменения на Наредба №7 (от преди няколко седмици – ДВ брой 85/2009 г.), съгласно чл. 89 „е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри.“ Или с други думи прочетете остатъка…