Днес в категорията „Съоръжения от миналото“ ще публикувам няколко снимки от зидана хладилна камера. Тази камера е построена началото на 70-те години на 20-ти век, тогава не е имало голям избор от материали за такива съоръжения. Днес камерите се изграждат предимно от топлоизолационни панели, а работещите зидани камери, като тази, прочетете остатъка…