Skip to content

ОВК блог

Блог за отопление, вентилация, климатизация, проектиране и не само

Архив

Tag: Проектиране

Въз основа на разговор, който проведохме днес с колеги и поради факта, че не достигнахме до единно мнение по въпроса за запас при оразмеряване на инсталации за отопление и охлаждане, реших да публикувам първата анкета в блога. Колеги – ОВК проектанти моля, отделете малко време за попълването на прочетете остатъка…

Преди няколко месеца от списание „Още за къщата” се свързаха с мен и ми предложиха да напиша публикация на тема „Най-изгодният енергиен източник за отопление”. Темата ме вълнува от доста време насам, но така и не бях започнал работа по нея, няколко месеца по-късно седнах и направих настоящото сравнение: прочетете остатъка…

В предните три публикации „Софтуери за енергийна ефективност„, „EAB software„, „Програмата на Станко Щраков“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7 и започнах да описвам предимствата и недостатъците на всяка програма. В тази ще завърша започнатата поредица с:

3. Файлът на Антон Маринов прочетете остатъка…

В предните две публикации „Софтуери за енергийна ефективност“ и „EAB software“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7 и започнах да описвам предимствата и недостатъците на всяка програма. В тази ще пиша за:

2. Програмата на Станко Щраков прочетете остатъка…

В предишната публикация „Софтуери за енергийна ефективност“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7. В тази и следващите две публикации ще публикувам личното ми мнение, като предимства и недостатъци за всяка програма – отново искам да уточня, че съм ги използвал един път и мнението ми е изградено само върху този кратък досег:

1. EAB software прочетете остатъка…

Преди няколко месеца направих един тест, който дълго време се чудех дали да споделя тук в блога. Както вече писах направих свой файл за изчисляване по методиката на Наредба №7 (за тази наредба писах доста в публикациите за енергийна ефективност). Реших да проверя направеното от мен с популярните програми (софтуери), а именно: прочетете остатъка…

басейнБасейните са помещения за спорт и отмора, но затвореният басейн е съпроводен с отделяне на влага. Поради разликата в температурата на въздуха и водата, поради излъхване от водната повърхност, както и поради мокрите настилки – количеството отделена влага е голямо, а наличието на голямо количество влага във въздуха нарушава микроклимата в зоната, което от своя страна е неблагоприятно. Също така високата влажност влияе прочетете остатъка…

В Държавен вестник брой 22 от 19.03.2010 г. се обнародваха промени в Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническият паспорт се съставя за нови и съществуващи сгради (за съществуващите след обследване от фирма за енергийна ефектиност) и се състои от четири части описани в: прочетете остатъка…

Част: Енергийна ефективност е задължителна част от всеки инвестиционен проект съгласно Наредба №7:

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност”.

В наредбата е описано прочетете остатъка…

Днес ме изненадаха с новината: в петъчния брой 2, 08.01.2010 г. на Държавен вестник отново има изменения в наредба №7 за енергийна ефективност. Е това е, над два месеца по-късно, нови корекции на направените вече измененията. С тази разлика, че освен измененията с корекции на формули, символи и допълнения към съществуващи вече такива в наредбата, се добавят две нови алинеи, първата: прочетете остатъка…