В предишни теми писах за котли за твърдо гориво, нафтови и газови котли и кондензни газови котли. И тъй като котелното помещение не се състои само от котел, ще пиша малко по темата. В зависимост от големината на сградата и инсталацията която е проектирана и/или изпълнена може да има или няма конкретни елементи, но най-общо в котелното помещение има котел, разширителен съд, помпи, бойлер за БГВ (битова гореща вода), арматура (спирателни вентили, обратни клапи, филтри и др.), при необходимост в котелното се разполагат и разпределителен и събирателен колектор.

Едно помещение за да се направи на котелно, трябва да отговаря на няколко условия: да може да се съберат и да се обслужват всички инсталирани елементи, да има възможност за заустване на котела към комин (съществуващ или ново направен), и разбира се не на последно място да отговаря да изискванията на противопожарно-строителните технически норми. Също така е необходимо да има канал (подов сифон) и водопровод. Добре е помещението да има възможност за естествено проветрение, ако няма е необходимо да се направи принудителна вентилация.

От противопожарна и безопасна гледна точка котелното не може да е под зали за масово събиране на хора, до помещения в които се съхраняват горива (с изключение на случаи когато горивата са за самото котелно) и огне- взривоопасни материали и други.

Помещенията за котли работещи с газ, ако са подземни, трябва да имат задължително газсигнализаторна инсталация, която да включи аварийна вентилация, да изключи захранването и да подаде звуков и светлинен сигнал. За стенните газови котлета, ако са монтирани над нивото на околния терен не е необходимо спазването на това условие, котелът има достатъчно защитни блокировки- вградени в него.

Преди няколко месеца писах за пловдивския технически панаир, тогава бях нает да представям едно съоръжение, което най-общо казано е котелно, монтирано в топлоизолиран бокс:

Доставка на термобокс

Примерно оборудване монтирано в бокса

снимки: http://www.termogamma.com/

Това съоръжение е особено подходящо когато нямате място за котелно помещение в сградата. По този начин получавате една напълно работеща и автоматизирана централа, която е необходимо само да подвържете към сградната инсталация.

https://karapetrov.com/blog/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE/

spodelime