След като миналата (2015) година обнародваха измененията на Наредба №7 за Енергийната ефективност, за част от тях писах в предишната публикация “Енергийна ефективност производствени сгради“, днес 22.01.2016 г. обнародваха измененията на “Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия”. За подготвяните промени писах 2013 г. в “Евентуални промени на Наредба 7 ЕЕ и 15  ОВК“.ДВ 6 2016 прочетете остатъка…