ОВК проектант

  Роден съм и живея в гр. София. Завърших средно-специално образование специалност "Климатична, вентилационна и отоплителна техника" в Техникум по транспорт и енергетика (настояща Професионална гимназия "Хенри Форд"). Висшето си образование завърших в Технически Университет - София, специалност "Топлотехника", образователно-квалификационна степен: магистър.

  От завършването си се занимавам с проектиране на ОВК инсталации. Сред обектите, които съм проектирал или участвал в проектантския екип са:

 • жилищни сгради;
 • офис (администативни) сгради;
 • еднофамилни къщи;
 • промишлени сгради;
 • Bulgaria Mall и Bulgaria Mall Tower (като част от екипа на "Маркан ОВиК"ООД) ;
 • апартаментни комплекси;
 • жилищен комплекс от затворен тип;
 • детски градини и училища;
 • банкови клонове;
 • спортни зали;
 • търговски и изложбен автоцентър;
 • обезмъглителни вентилационни инсталации на басейни;
 • дискотеки (нощни барове);
 • вентилация на професионални кухни, снек барове, кафе-сладкарници, казина, гаражи, складове и др.

  Преди и по време на проектантския си стаж съм участвал в монтажа на различни съоръжения, в пробите, първоначалния пуск на изпълнени инсталации.

  Член на КИИП (камара на инженерите в инвестиционното проектиране), притежавам пълна проектантска правоспособност с номер 9959.

Проектиране Отопление Вентилация Климатизация

Kонтакти:

Владимир Карапетров
GSM: 0898 49 07 94
skype:
My statusvlaho_k
e-mail:
vladimir@karapetrov.com

Последно в блога:
Вижте в ОВК блога

Сайт на Владимир Карапетров - ОВК проектант, Контакти, Всички права запазени © 2009-2022