басейнБасейните са помещения за спорт и отмора, но затвореният басейн е съпроводен с отделяне на влага. Поради разликата в температурата на въздуха и водата, поради излъхване от водната повърхност, както и поради мокрите настилки – количеството отделена влага е голямо, а наличието на голямо количество влага във въздуха нарушава микроклимата в зоната, което от своя страна е неблагоприятно. Също така високата влажност влияе зле на строителните конструкции, поради прекомерна влажност се увеличава влагата в носещите елементи, появява се плесен по повърхностите.

плесен по таван

плесен по тавана на влажно помещение

Поради изброените причини във всеки басейн е необходимо да има изсушаване на въздуха. Изсушаването може да се осъществи по два начина:

  • с въздухоизсушител
  • с обезмъглителна вентилационна инсталация

Въздухоизсушителите са компактни машини, които намаляват влажността на въздуха – обикновено посредством охлаждане. За малки помещения с басейн това е едно добро техническо решение.

Обезмъглителната вентилационна инсталация е по-сложна, тя в същност е съвкупност от въздуховоди, решетки и въздухообработващи агрегати (в повечето случаи вентилационна камера). Именно това решение е най-подходящо за по-големи  басейни (обществени, спортни и др.), тъй като вентилационната инсталация работи с пресен и рециркулационен въздух, което освен намаляване на влажността, осъществява и обмен на въздуха в зоната. В зависимост от изградената система и сезона количеството пресен въздух може да варира в широки граници.

За добрата работа на системата най-важни са дебита на инсталацията и разположението на смукателните и нагнетателните решетки. В зависимост от разпределението на помещението са възможни различни варианти за разположението на решетките и местата на преминаване на въздуховодите, както и техния вид.

Поддържането на влажност не е новост в бранша, но масово се е наложило в последните 20-на години, преди това басейните масово са правени облицовани с фаянс и наклонени тавани за да се стича получения конденз. Пренебрегването на тази необходимост, особено при големи басейни, води до повече разходи и подръжка, както и до нуждата от изграждане в последствие, което е по-сложно и налага компромиси.

Басейните не са единствените помещения с отделяне на големи количества влага, такива са и помещения с процедури с вода (такива има във всички спа центрове, балнеокомплекси и други), както и помещения с джакузита, хидровани и др.

spodelime.com