Лято е. Температурите на моменти бележат рекорди. В жегата ни се иска само да застанем на някое хладно място и да не мърдаме никъде. Който има климатик обезателно го включва, който няма е възможно да се замисля дали и той да не си купи един – я каква промоция има в онази реклама във вестника ;).

В тази и следващите няколко публикации ще пиша за климатици или думата която аз предпочитам климатизатор. Климатизатор ми се струва по-добро наименование от гледна точка на технически термин. Думата според речника на чуждите думи е гръцка. Преди време в България се използваше и руското наименование – кондиционер, макар и в момента много рядко да се използва.

Предназначението на машината е известно: да поддържа параметрите на микроклимата или по-точно температурата в помещението.

Как работи климатизаторът?

В системата на климатизатора циркулира хладилен агент, наречен фреон. Чрез промяната на неговото агрегатното състояние се отнема топлина (охлаждане) или отдава топлина (отопление).

За незапознатите климатизаторът се състои от четири основни и други спомагателни елементи. Основните са:

  • Компресор
  • Кондензатор
  • Терморегулиращ вентил (или капилярна тръбичка)
  • Изпарител

За обяснението ще използвам принципна схема на прозоречен климатизатор (източник: СОВК III част, под общата редакция на проф. Стамов, изд. Техника, 1993 г.):

sh_klimatizator

Компресорът 4 засмуква газообразен фреон, повишава налягането и температурата му и го нагнетява в кондензатора 1. Кондензаторът е топлообменник от който се отдава топлина, посредством обдухването му с вентилатор 2, фреонът преминава от газообразно състояние в течно. От кондензатора фреонът преминава през капилярна тръбичка 6 или терморегулиращ вентил, където налягането му се понижава, и постъпва в изпарителя 5. Изпарителят е топлообменник, който отнема топлина от околната среда. В него фреонът преминава от течно в газообразно състояние. Отново за по-ефективна работа и ускоряване на процеса се използва вентилатор 2. Следва постъпване на фреона в компресора и цикъла се повтаря. Разбира се всичко това е съпроводено и с работата на други елементи като управления, датчици, двигатели и др.

По този начин работи и хладилникът. Основните разлики между двете машини са:

  • температурните разлики при които работят, от тук различните фреони които се използват;
  • а също така и възможността за термопомпен режим на климатизатора. Термопомпен режим е възможността за размяна на изпарителя и кондензатора – тя се извършва посредством четирипътен вентил. Има климатизатори които работят само в режим охлаждане.

Също така може да видите и този клип за начина на работа на климатизатора:

Как работи климатизаторът?

Основни параметри на климатизатора:

Ако погледнете един каталог някъде в него най-вероятно ще видите данните на климатизатора в табличен вид. В тази таблица ще видите доста неща: клас на енергийна ефективност, мощност, дебит на циркулиращия въздух, захранващо напрежение, ток, консумирана мощност, EER, COP, размери и др.

Тук част са ви известни, но ако не сте се сблъсквали до момента с другата, най-вероятно ще се зачудите какви са тези данни и величини.

Първо впечатление може да ви направи, че в данни за мощност има един път в kW и един път в BTU/h. На места в рекламни брошури съм виждал даже да изпускат мощността в kW.

Какво е BTU/h?

BTU е съкращение от British Thermal Unit (Британска Топлинна Единица) или като величина е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий).

1 kW= 3413 BTU/h или 1000 BTU/h= 0.293 kW.

Какво е COP?

COP е съкращение от Coefficient Of Performance (коефициент на преобразуване). COP е съотношението на получената към вложената електрическа мощност в режим отопление.

Какво е EER?

EER= Energy Efficiency Rating (коефициент на енергийна ефективност). Той е равен на съотношението на отнетата от помещението към консумираната електрическа мощност в режим на охлаждане.

Двата коефициента не трябва да се бъркат с к.п.д. (коефициент на полезно действие). При климатизаторите няма кпд.

Колкото COP и EER са по-големи толкова по-икономична е машината. В зависимост от тези два коефициента всеки климатизатор има клас на енергийна ефективност:

en_ef

Всеки производител или дистрибутор е длъжен да сложи на изделието етикет за енергийна ефективност (по образец).
Темата ще продължи в следващите публикации.

spodelime.com