В предната тема: Отопление на течно и газообразно гориво писах за отоплението с газ и конвенционални газови котли, като само загатнах кондензните. Този път ще напиша повече за тях.

Както се вижда и от името им при тях има конденз, който при конвенционалните котли трябва да се избягва на всяка цена. Точно конденза при тези котли повишава ефективността им до 107-111%. 111% е максимално (теоретично) възможната ефективност, обикновено котлите имат коефициент на ефективност около 107-109%. Много грешно е да се мисли и казва, че това е КПД (коефициент на полезно действие), при кондензните котли се говори за коефициент на ефективност. Преди да обясня разликата ще опиша принципа на работа на кондензите котли.

Как работи кондензният котел?

При изгарянето на горивото се образува водна пара, тъй като в горивото (газа) се съдържа водород. За разлика от конвенционалния котел, където за да се избегне конденз димните газове са с температура около 150 – 200оС, при кондензните се цели да се получи конденз. По тази причина димните газове напускат котелът с температура под 55 оС. Под тази температура се получава конденз. При кондензирането на водната пара се отделя енергия, това е енергията която е била вложена за изпаряването и, тази енергия се нарича скрита топлина на изпарение. За да се получи конденз и правилна работа на кондензния котел е необходимо отоплителната инсталация да е ниско температурна (такива са подово отопление, системи с конвектори и други системи оразмерени за нискотемпературно отопление).

Каква е разликата между конвенционален и кондензен газов котел?

Най-съществената разликата е, че кондензния котел е с по-голям топлообменик, специално направен да работи в условия с отделяне на конденз.

Предимства:

Поради по-ниската работна температура при кондензния котел имаме намаляване на топлинните загуби от котела и по-малко загубена топлина с димните газове. Кондензният котел консумира по-малко газ, сравнено с конвенционален, при една и съща мощност.

Недостатъци:

По-висока цена на кондензния от конвенционалния котел. Необходимост от оразмеряване и изграждане на нискотемпературна инсталация (при някои котли е възможно само част от инсталацията да е нискотемпературна).

Важно е да се знае, че оптималните работните режими (при тях обикновено се дават данните в каталозите на фирмите производители) са при температура вход / изход отоплителна инсталация: 40/30оС за кондензните и 70/50оС (80/60оС) за конвенционалните котли.

И за финал отново да се върна на темата за кпд и ефективност на котела. Тъй като КПД се изчислява като количеството получена енергия се радели на количеството вложена, при конвенционалните газови котли имаме кпд около 93 – 94%, от максимум 100% (разликата между двете е загубите на топлина от димни газове и котела). При кондензния котел, както вече написах, се използва и скритата топлина на изпарение, което повишава отделената топлина с максимум 11%, следва че максимума е 100+11 = 111%, но това е не е КПД, а е коефициент на ефективност, тъй като е отнесен към горната топлотворна способност на горивото (добавена е скритата топлина на изпарение).

Снимка: www.dedietrich-heating.com

споделяне на връзка