Предполагам всички колеги, а и не само са чели или чули понятието къса връзка при вентилационни инсталации. Преди няколко месеца колегата Константин Димитриев написа в публикацията „1 година ОВК блог“ следния коментар:

Откъде идва заблудата, че ако смукателна и нагнетателна вентилационни решетки са разположени близко една до друга, можело да се получи тъй нареченото „късо съединение“, т.е. пресният въздух, излизащ от нагнетателната решетка, ще влезе директно в смукателната решетка и няма да си свърши работата в помещението.
Аз мисля, че това не може да се случи, освен, ако струята от нагнетателната решетка не е с ос насочена към смукателната такава. Това, обаче, практически е нереално.Както е известно нагнетателната струя има далекобойност, т.е. притежава енергия, докато скоростния спектър около смукателен отвор затихва почти до нула само на разстояние 1 път диаметъра на отвора. Така, че аз твърдя, че ако двете решетки са даже долепени една до друга върху една стена, то нито една молекула от приточния въздух няма да направи завой от 180 градуса и да влезе в смукателната решетка. Но, уви, не мога да оборя съставителите на норми и проверяващи по инстанциите.

Аз (признавам си никога до този момент) не се бях замислял по въпроса. Разбира се, му написах отговор:

Интересен въпрос, не се бях замислял по темата, но нямам представа честно казано. А дали има изобщо проведени изследвания в лаборатория? Ако някой знае, разбира се.

Няколко дни по-късно инж. Димитриев ми изпрати няколко сканирани листа на мейла за да се запозная с темата. Всичко е написано ясно и разбираемо, само да има кой да търси и чете ;). Тъй като темата ми е интересна, се разбрахме да пиша в блога по въпроса. Бяха ми предоставените материали от: „Справочник ОВК I част“ – под общата редакция на проф. Станчо Стамов (1), 1990 г., Техника; „Отопление, вентилация и климатична техника“ проф. В. Иванов, доц. Б. Крапчев, 1978 г., Техника (2); както и руски източник с неизвестен произход (3).

Както е известно нагнетателната и смукателната стрия имат различни спектри. Нагнетателната струя е насочена компактна струя с бавно затихваща скорост, като при движението си увлича голямо количество от заобикалящия въздух (3). От друга страна смукателната струя е движение на въздуха от всички страни , вследствие на което рязко се ограничава районът на активно действие (1).

къса връзка

На илюстрацията е показано движението на нагнетателната струя и взаимодействието и със смукателната страна.

Може би Ви направи впечатление, че под въздействието на смукателния отвор струята е асиметрична, но нито една частица от подавания въздух не  постъпва в смукателния отвор. Поради което (къса) връзка между подаване и изсмукване няма. (3)

Друг пример от „Отопление, вентилация и климатична техника“ (2):

къса връзка вентилация

Пояснението към картинката гласи: „Въздухът се подава скоростно, а се изсмуква със скорост до 2 м/сек. По този начин въпреки, че нагнетателната и смукателната решетка са близо една до друга, не се получава късо съединение.“

И един пример от практиката:

къса връзка в хотел 4*

На снимката е показано решението за конвектор в четиризвезден хотел в Италия. В централната горна част е подаването, а в долната част и в периферията е показано изсмукването на въздуха, като самата решетка е и с вграден филтър.

За финал ще напиша, че ако в системата се намеси и външен фактор, например вятър то тогава може да се получи такава връзка, по тази причина (според мен) е написано и в нормите, че отворите за засмукване и изхвърляне на въздух се съобразяват с преобладаващите ветрове.

Инж. Константин Димитриев е действащ проектант и упражнява строителен  надзор. Тази публикация нямаше да бъде написана, ако не беше неговата помощ. Може да напишете Вашите коментари по-долу.

сподели бутон