Преди време, в публикацията „Рекуператори„, писах за най-често срещаните в България рекуператори – пластинчат и ротационен. Днес ще пиша за термодинамични рекуператори.

Защо се наричат термодинамични рекуператори?

Както може би се досещате от името – ‘термодинамични’ – в тези съоръжения рекуперацията се осъществява посредством термопомпен процес, т.е . посредством фазови преходи се пренася енергия от по-студено към по-топло.

Какви елементи има термодинамичния рекуператор?

Основният елемент е термопомпа. Единият топлообменник (кондензатор или изпарител в зависимост от режима) е в смукателната част на машината, а другият е в нагнетателната. За допълнително онагледяване ще използвам илюстрацията на Zephir 2 (производител: Clivet S.p.A. -Италия):

 

термодинамичен рекуператор

термодинамичен рекуператор Zephir 2 (източник: www.clivet.com)

Обозначенията на илюстрацията са както следва:

A – вход пресен въздух

B – нагнетателен вентилатор

C – вграден топлообменник (изпарител или кондензатор в зависимост от режима)

D  – вграден топлообменник в смукателната част

E – смукателен вентилатор

F – компресор

Цифровите обозначения са възможни опции: 1 – високоефективен филтър, 2 – топлообменник за предварителна обработка на пресния въздух, 3 – трипътен вентил за топлообменник опция 2, 4 – топлообменник работещ с горещи пари (при нужда от изсушаване на въздуха), 5 – овлажнител.

Какъв е принципът на работа?

Изсмукваният от помещенията въздух преминава през топлообменник D, където загрява или охлажда фреона, циркулиращ в хладилния кръг,  след което посредством вентилатор Е се изхвърля в околната среда. Пресният въздух постъпва в агрегата през А, преминава през топлообменник С, приема или отдава топлина от хладилния кръг и посредством вентилатор В се подава към помещенията.

Принципът на работа на термопомпата е описан в публикацията “ Климатик (климатизатор)“.

Основни предимства:
  • висока ефективност – термопомпата работи с COP над 4 и EER над 3.
  • отпада или се намалява нуждата от допълнителни агрегати за охлаждане и отопление (термопомпи, водоохлаждащи агрегати, котли и т.н.).

Няколко примера за такива рекуператори:

  • Агрегат Zephir 2, за който вече стана дума по-горе в публикацията.
  • VEGA Max.E и MAX E2 – разработки на Дамвент ООД. В агрегатите е комбиниран пластинчат топлообменник с термопомпен агрегат.

бутони към социални мрежи