Skip to content

ОВК блог

Блог за отопление, вентилация, климатизация, проектиране и не само

Архив

Категория: Проектиране

След като миналата (2015) година обнародваха измененията на Наредба №7 за Енергийната ефективност, за част от тях писах в предишната публикация „Енергийна ефективност производствени сгради„, днес 22.01.2016 г. обнародваха измененията на „Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия“. За подготвяните промени писах 2013 г. в „Евентуални промени на Наредба 7 ЕЕ и 15  ОВК„.ДВ 6 2016 прочетете остатъка…

Както на колегите, занимаващи се с Енергийна ефективност, е известно през 2015 г. бяха приети и обнародвани в ДВ изменения на Наредба №7 (ДВ бр. 27 /14.04.2015 г.). КИИП водиха серизона борба с част от тези изменения, но се пребориха за малка част от всички коментари. Сигурно част от колегите знаят, имаше алинея според която за жилищни сгради до 250 м2 се изискваше ЕЕ по обобщен коефициент на топлопреминаване. КИИП и повечето колеги не бяхме съгласни, в последствие не бяха приети нашите основания и април 2015 г. това изменение беше обнародвано, но няколко месеца по-късно (ДВ бр. 90 /20.11.2015 г.) – това изменение беше отменено.

скали на енергопотребление

скали на енергопотребление

Някак в страни обаче остана друго важно изменение прочетете остатъка…

От почти 6 месеца не съм писал в блога :(, извинявам се за което, няколко човека питаха какво става, а аз обяснявах как имам няколко теми по които мисля да пиша, но не стигам до това. Е от няколко седмици се каня да пиша, но за пореден път отлагам. След вчерашното писмо от колегата Огнян Атанасов, реших, че няма как да не пиша, но не по темите (които мислех), а за поредна глупост на парламента. Ето го и писмото:

Здравейте, 

изпращам ви стенограма от заседанието на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране към Парламента. Във въпросната стенгорама има едно изказване, което мен ме притеснява, а предполагам, че и всички членове на КИИП биха се притеснили независимо в коя секция членуват.

прочетете остатъка…

Миналата седмица в публикацията „Евентуални промени в Наредба 7 ЕЕ и Наредба 15 ОВК“ писах за промените в двете наредби, в заключение написах с какво не съм съгласен. Вчера колегата Антон Маринов изпрати, на електронната ми поща, текст в който пише за несъгласие с приложение №9 на Наредба №7. Признавам си не бях обърнал сериозно внимание на това приложение, само отчетох, че го има и че има стойности за класовете на енергопотребление  А-G, но дотам.

С позволението на Антон, публикувам неговия текст: прочетете остатъка…

изменения наредбиЗа пореден път се отплеснах в работа и не писах в блога.  Поводът да пиша е ‘евентуалните’ промени в Наредби №7 за Енергийната ефективност и Наредба №15, касаеща ОВК проектирането. Промените/предложенията може да видите на сайта на КИИП. КИИП обявиха, че идният вторник „10.12.2013 г.  от 14:00 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП, гр. София, сградата на УАСГ ръководството на НПС ОВКХТТГ организира разширена среща с членове на секцията за обсъждане предложения за допълнения и изменения на Наредба 7 и Наредба 15, предложени от проф. Калоянов“.

В наредбите има положителни и отрицателни (според мен) промени. Тъй като аз и повечето колеги с които съм коментирал, не сме съгласни с част от нещата, то ще има доста посещаемост на това обсъждане. Искам да обърна внимание на част от нещата, които се подготвят: прочетете остатъка…

пожарПредполагам повечето от колегите вече са разбрали за обнародваните промени в противопожарната наредба, а именно „Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Измененията бяха обнародвани в Държавен вестник (ДВ) на 27.08.2013 г. , може да изтеглите вестника от тук. Докато чакам да издадaт отново книжка с наредбата, се наложи да прегледам обнародваното в ДВ, проблемът е, че по-късите промени са от типа: „в чл. … думите … се заменят с ….“, което (според мен) е доста сложно за проследяване. Все пак най-сериозните и чакани изменения са: прочетете остатъка…

Изтече един месец от публикуването на: „Анкета 2: Какъв софтуер използвате?„. Както и при първата анкета, попълнилите я са в пъти по-малко от прегледалите темата. Резултатите са: прочетете остатъка…

Преди няколко месеца публикувах една анкета на тема:  „Запас при оразмеряване„, няколко седмици по-късно публикувах и резултатите: „Резултати анкета запас при оразмеряване„. От анкетата разбрах, че идеята за анкети Ви допада. Преди няколко дни прочетете остатъка…

Мина доста време от както публикувах анкетата с въпроси за запас при оразмеряване мощност и дебит за отоплителни и охладителни инсталации. Отговорили са 18 човека, от което не мога да преценя другите прочели анкетата дали имат интерес от такъв вид анкети, нямат мнение или пък не искат да споделят тяхното мнение.

А резултатите са: прочетете остатъка…

Въз основа на разговор, който проведохме днес с колеги и поради факта, че не достигнахме до единно мнение по въпроса за запас при оразмеряване на инсталации за отопление и охлаждане, реших да публикувам първата анкета в блога. Колеги – ОВК проектанти моля, отделете малко време за попълването на прочетете остатъка…