какво е овкПрез известно време виждам в ключовите думи за посещения на сайта: “какво е овк” или “какво означава овк”.

Щом има търсене реших да дам отговор ;).

ОВК е съкращение от отопление, вентилация и климатизация. Т.е проектант ОВК е човек който проектира отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Преди години когато климатизацията не е била толкова развита специалността се е наричала ОВ или ОВИ (отоплителни и вентилационни инсталации), съответно проектант ОВ (ОВИ).

ОВК проектирането е част от инвестиционното проектиране, и е една от частите необходими за почти всеки проект на сграда. В инвестиционното проектиране основните части са (по азбучен ред): архитектура, ВиК (водопровод и канализация), геодезия, електро, конструкции, ОВК, озеленяване, технология и др. Като цяло за конкретен проект има нужда от определени части, не винаги се проектира по всички части. Пример: ОВК част не е задължително да имате в определени случаи при малка сграда, достатъчно е да имате само топлотехническа ефективност (за нова сграда, тя също се прави от ОВК проектант). Също така е възможно да имате нужда само от определена част, например ако решите да правите локална отоплителна инсталация или вентилация на заведение, то имате нужда от ОВК проект.

Какво включва един ОВК проект?

Най-общо един проект съдържа: обяснителна и изчислителна записка, чертежи и схеми, и количествена сметка. Количествената сметка не е задължителна във всички случаи.

социални мрежи