Skip to content

ОВК блог

Блог за отопление, вентилация, климатизация, проектиране и не само

Архив

Tag: топлотехническа

В предните три публикации „Софтуери за енергийна ефективност„, „EAB software„, „Програмата на Станко Щраков“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7 и започнах да описвам предимствата и недостатъците на всяка програма. В тази ще завърша започнатата поредица с:

3. Файлът на Антон Маринов прочетете остатъка…

В предните две публикации „Софтуери за енергийна ефективност“ и „EAB software“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7 и започнах да описвам предимствата и недостатъците на всяка програма. В тази ще пиша за:

2. Програмата на Станко Щраков прочетете остатъка…

В предишната публикация „Софтуери за енергийна ефективност“ споделих моя тест с трите най-популярни програми за изчисляване на енергийна ефективност по методиката на Наредба 7. В тази и следващите две публикации ще публикувам личното ми мнение, като предимства и недостатъци за всяка програма – отново искам да уточня, че съм ги използвал един път и мнението ми е изградено само върху този кратък досег:

1. EAB software прочетете остатъка…

Преди няколко месеца направих един тест, който дълго време се чудех дали да споделя тук в блога. Както вече писах направих свой файл за изчисляване по методиката на Наредба №7 (за тази наредба писах доста в публикациите за енергийна ефективност). Реших да проверя направеното от мен с популярните програми (софтуери), а именно: прочетете остатъка…

Част: Енергийна ефективност е задължителна част от всеки инвестиционен проект съгласно Наредба №7:

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност”.

В наредбата е описано прочетете остатъка…

Днес ме изненадаха с новината: в петъчния брой 2, 08.01.2010 г. на Държавен вестник отново има изменения в наредба №7 за енергийна ефективност. Е това е, над два месеца по-късно, нови корекции на направените вече измененията. С тази разлика, че освен измененията с корекции на формули, символи и допълнения към съществуващи вече такива в наредбата, се добавят две нови алинеи, първата: прочетете остатъка…

В четвъртък и петък (26 и 27.11.2009 г.) се проведе Национална Вило конференция 2009 в рамките на която освен информацията за помпи Вило и тяхното приложение, като гост ректор беше поканен професор Никола Калоянов (поправка няколко месеца по-късно, тъй като разбрах, че титлата е професор, когато ми преподаваше беше доцент). Темата по която той говори беше така актуалната Енергийна ефективност прочетете остатъка…

Топлотехническата ефективност или част енергийна ефективност, както вече ще се казва според последните изменения на Наредба №7 (от преди няколко седмици – ДВ брой 85/2009 г.), съгласно чл. 89 „е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри.“ Или с други думи прочетете остатъка…