В почти всяка сграда в която има ОВК инсталация има помещение в което се монтират машините. В зависимост от оборудването инсталирано в него може да се казва котелно (за него вече писах), техническо помещение или абонатна станция.

Абонатната станция (АС) е съоръжението(-та) свързващи сградата към топлопреносната мрежа. В зависимост от начина на присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа има два вида абонатни станции: директна и индиректна. Директната АС е тази в която водата от централата директно циркулира в отоплителната инсталация на сградата. Тогава абонатна станция намалява налягането и температурата на мрежовата (тец-овата) вода. Намаляването на температурата става чрез смесване с връщащата вода от сградната инсталация посредством помпа или/и елеватор. Директните абонатни станции не са особено разпространени, дори при замяната на абонатните станции, която се извършваше доскоро директните бяха заменяни с индиректни (не знам дали вече всички станции са сменени). Самите индиректни както говори името са станции с междинен топлообменник, разделящ мрежовата вода от топлоносителя в сградната инсталация. Индиректната АС се състои от топлообменник за отопление, топлообменник за битова гореща вода, помпи и арматура.

индиректна АС с кожухотръбен топлообменник, снимка: Ани Петрова

Преди подмяната на абонатните станции, в много блокове имаше монтирани индиректни абонатни станции с кожухотръбни топло-обменници (след търсене в интернет, единствената снимка която намерих е тази в ляво, но е с малък размер). Тези станции заемаха (заемат) цялото помещение и са с големи загуби на топлина, самия топлообменник е съставен от две тръби, монтирани една в друга, като във вътрешната тръба (тази с по-малък диаметър) тече мрежовата вода, а във външната тече водата от инсталацията. При кожухотръбните подгреватели за битова гореща вода обратното – във вътрешната тече водопроводната вода.

Днес като цяло абонатните станции са блокови. Те са готово изделие, което се доставя сглобено и само се подвързва към изградените вече инсталации, и представляват една рама на която са монтирани всички необходими елементи. Предимствата им са много: малки размери, бърз монтаж, независимост от налягането в топлопреносната мрежа, възможност за настройка на температурата и режима на работа на сградната инсталация.

блокова абонатна станция

Изисквания към АС: влагозащитена електрическа инсталация, помещението да може да се отводни, прозорец или принудителна (механична) вентилация, метална врата.

Техническо помещение: когато сградата не е свързана с топлопреносната мрежа и топло- студоносителя е от термопомпа, когенератор или друг източник, то помещението се нарича техническо. Отново в него се монтират всички необходими елементи: помпи, арматура, затворени разширителни съдове и др.

бутони за социални мрежи