изменения наредбиЗа пореден път се отплеснах в работа и не писах в блога.  Поводът да пиша е ‘евентуалните’ промени в Наредби №7 за Енергийната ефективност и Наредба №15, касаеща ОВК проектирането. Промените/предложенията може да видите на сайта на КИИП. КИИП обявиха, че идният вторник „10.12.2013 г.  от 14:00 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП, гр. София, сградата на УАСГ ръководството на НПС ОВКХТТГ организира разширена среща с членове на секцията за обсъждане предложения за допълнения и изменения на Наредба 7 и Наредба 15, предложени от проф. Калоянов“.

В наредбите има положителни и отрицателни (според мен) промени. Тъй като аз и повечето колеги с които съм коментирал, не сме съгласни с част от нещата, то ще има доста посещаемост на това обсъждане. Искам да обърна внимание на част от нещата, които се подготвят:

НАРЕДБА №7:

 • Добавя се, че изискванията на наредбата се отнасят и за генератори на студ в сградите;
 • Има промяна в изискванията към класовете на енергопотребление на новите и съществуващите сгради, а именно за сградите в проект остава, изискването за най-малко клас В, а за всички въведени в експлоатация до 2013 г. се изисква най-малко клас С. Добавя се нова точка в чл. 6, ал. 1, която гласи: „клас А от скалата на класовете на енергопотребление за нови и същестуващи сгради с близко до нулата потребление на енергия.“ Т.е. вече в наредбата се вкарват нискоенергийни и пасивни сгради;
 • Полезно е дефинирането кога как се отчита охлаждаемият обем (чл. 9);

Охлаждаема площ

 • Промени има в референтните коефициенти на топлопреминаване (долу описвам само за сгради със среднобемна втр. температура над 15оС) :

– Uстени= 0.28W/m2K (както всички знаем беше 0,35W/m2K);

– Uеркер= 0.25W/m2K (както всички знаем беше 0,28W/m2K);

– Uпокрив= 0.25W/m2K (както всички знаем беше 0,28W/m2K), таванските плочи на неотоляем покрив не се променят;

– Сериозна промяна има в изискванията за дограмата: PVC дограма вече се изисква Upvc= 1,4W/m2K и Uдърв.= 1,6/1,8 W/m2K за дървена дограма / покривни прозорци. Също така окачените фасади са с Uок.фасади= 1,75/1,9 W/m2K. Дали обаче Инвеститорите ще са склонни да купуват такива дограми е друг въпрос. Аз редовно получавам въпрос: „Не може ли да взема стъклопакет без аргон или с 2 обикновени стъкла, другият е скъп и ….“

 •  В чл. 15 се изисква рекуператори „въздух-въздух“ в режим отопление да НЕ са с ефективност по-малка от 70%! Което автоматично означава, че масовите рекуператори не покриват изискването на Наредбата, тъй като обикновения пластинчат алуминиев рекуператор „въздух-въздух“ е с ефективност от 50-65%;
 • Спорният чл. 16 гласи, че за сгради с отоплявана/ охлаждана площ до 250 м2, се изисква обобщен коефициент на топлопреминаване, а не направа на Енергийна ефективност по методиката в приложение 3. Както всички знаем, беше 100 м2. Това е прекалено сериозно увеличение и не съм убеден има ли смисъл от него. Реално със същия успех може да се напише: „за всички едно-/двуфамилни сгради се изисква само обобщен U“;
 • Добавя се чл. 16а, според който трябва да изчислим екологичния еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид;
 • Добавя се ново приложение № 5 за топлинните мостове на съществуващи сгради;
 • Също така се допълват изискванията за съдържанието на част ЕЕ;
 • Най-накрая се добавя приложение №10 – методика за изчисляване оползотворяването на слънчева енергия за БГВ (слънчеви колектори);
 • В таблица 3 се дефинират КПД на котли, по този начин, няма да може всеки самоцелно да си пише ефективност;
 • Основната променя в приложение №3 е видовете енергийни ресурси на ‘е’ коефициентът отчитащ загубите за добив/производство на брутната потребна топлина се допълват, вече фигурират: пелети, централно топлоснабдяване, брикети;
 • Добавя се приложение № 11 ‘за изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергия в сгради’.

Толкова по Наредба 7. Следва:

НАРЕДБА №15:

(Проекто) Измененията в Наредба 15 касаят само ОВК частта, топлоснабдяването е пощадено ;).

 • Подобно на Н7 фигурира текст, че за сгради с РЗП до 250м2 не се изисква задължително ОВК проект! (чл. 186, ал.2);
 • Категориите за качество на обитаемата среда вече не са с буквени означения, а с римски цифри. Добавя се IV категория с временни отклонения на параметрите извън границите на категория III. Каквото и да значи това ;). Аз поне не го разбрах напълно, въпреки дефинирането на процент незаводоленост в приложение №2. Реално според мен тази категория е за сгради с голям „пътникопоток“, където поради непрекъснатото отваряне на врати и/или внасяне на продукти с различна температура, много трудно се достигат зададените параметри на микроклимата ;
 • Добавя се раздел II към глава 6, който касае основните изисквания при проектирането на ОВК системи в сгради, реално се допълват предишните членове;
 • чл. 215 ал. 1 гласи, че: „Конвективни системи за отопление с принудителна циркулация на топлоносител вода в нови сгради се проектират с максимална температура 60оС! WTF!?! Та това значи, че абонатните трябва да се оразмеряват на 60/40оС или на 60/50оС, а представете си котел на твърдо гориво, свързан с нискотемпературна инсталация, това автоматично означава трипътен вентил и автоматика. Обяснете на бай Иван от село … защо на котлето, работещо с въглища в новата къща на сина му, трябва да се прави нещо толкова сложно, при условие, че той цял живот се е топлил с печка у тях и я е нагрявал до ‘червено’ в големите студове ;);
 • В чл. 220 се изисква външните тела на климатизаторите, монтирани на нови сгради, да са в ниши и да се отведе конденза от тях. За това нещо се говори от доста време, но вече е на път да се регламентира нормативно.

Толкова за основните промени. С няколко думи какво не ми харесва:

 1. Въвеждането на изискването до 250 м2 да не се прави задължително ОВК проект, както и се прави обобщен коефициент U, а не ЕЕ. Не знам дали някой печели, дори Инвеститорите не печелят, защото къща 200-250 м2  надали много хора ще я отоплят с индивидуални печки на ток или твърдо гориво. А всички знаем как работят пишман майсторите на такива обекти;
 2. Температурата от макс. 60оС за отоплителни инсталации изобщо не я проумявам;
 3. Ефективност >70% на рекуператори „въздух-въздух“ също не я приемам. Ако целта е определени фирми да печелят, не е това начинът. Но не мисля, че е нормално да се задължват Инвеститорите да слагат по-скъпи рекуператори. Дори 50% ефективност е по-добре от нищо;
 4. Дограмата е с много завишени изисквания. Личното ми мнение е, че това няма да се понрави на инвеститорите, повечето от тях желаят евтино строителство. Нормално е да има по-нискокачествена и по-висококачествена дограма, а не принудително да слагаш по-високото качество дограма.

В заключение ще напомня, как преди 4 години написах в публикацията „Топлотехническа (енергийна) ефективност„, че на 5 години се променя Наредбата за ЕЕ. Е напълно съм  прав, настоящите изменения най-вероятно ще се обнародват 2014 г. , а предишните сериозни такива бяха от 2009 г.

А вие с какво не сте съгласни?

Ако желаете да споделите мнение, може да го направите в коментар по-долу.  Ако няма да присъствате на обсъждането, то напишете какво искате да се обсъди на 5.12.

споделяне във facebook