В четвъртък и петък (26 и 27.11.2009 г.) се проведе Национална Вило конференция 2009 в рамките на която освен информацията за помпи Вило и тяхното приложение, като гост ректор беше поканен професор Никола Калоянов (поправка няколко месеца по-късно, тъй като разбрах, че титлата е професор, когато ми преподаваше беше доцент). Темата по която той говори беше така актуалната Енергийна ефективност (за която вече писах в публикацията Топлотехническа (енергийна) ефективност).

доц. Калоянов като ректор на Вило конференция 2009Лекцията на проф.  Калоянов за мен беше лекцията с най-голямо присъствие на цялата конференция. С няколко изречения, ще се опитам да опиша най-важните неща, който той каза.

Измененията на наредба 7 са били наложени поради промяна в европейските норми и директиви.  Също така каза, че наредба 7 (в предишния вариант) не е била прилагана пълноценно. Основните изменения и допълнения на наредбата са наложени поради Европейска директива 91, която изисква:

 • топлинни загуби
 • вентилация
 • вътрешни печалби
 • слънчеви печалби
 • отопление
 • охлаждане
 • осветление
 • възстановяеми енергийни източници

В предишната наредба не е включено охлаждане, поради липсата му в тогавашните европейските норми.

Грубо казано измененията в наредба 7 са около 30% и са:

А) в базата на метода

Б) допълнение на базата за изчисляване на охлаждане, вентилация в режим охлаждане

В) нов изчислителен алгоритъм

Също така са добавени нови параметри:

 • средно месечна температура на външния въздух
 • средно часов интензитет на пълно слънчево греене
 • средно часови температури на външен въздух
 • влияние на слънцето през външни елементи

Освен многото и доста подробни обяснения за измененията и самата наредба 7, в презентацията бяха показани слайдове с програма за изчисляване на енергийна ефективност, разработена от Технически Университет – София. Програмата се нарича EAB Software, и се използвала до момента от фирмите за енергийна ефективност, след сегашните изменения ще се използва и от проектанти. Както вече споменах, в предишната публикация, сформира се курс на който ще бъдат обучавани записалите се. След обучението всеки записан ще се получи програмата и лиценз за нея. В програмата е възможно да се изчислява само режим отопление, само охлаждане или отопление и охлаждане. Според видяното и казаното програмата е добра поради това, че е изпитвана с голямо количество сгради, има възможност за ‘разиграване’ на варианти и разбира се напълно отговаря на методиката и изискванията на наредба 7.

В презентацията си проф. Калоянов беше обърнал и внимание къде има енергоспестяващ потенциал при сгради:

 • отопление
 • охлаждане
 • загряване на топла вода за битови нужди
 • задвижване на асансьори
 • осветление
 • енергия за домакински уреди и техника

Все пак новите сгради трябва да съответстват на клас „B” от скалата на класовете на енергопотребление.

Но въпреки всичко на мен не ми е ясно, защо не е оставен гратисен период за влизане на наредбата в сила, както е правено не един път.

социално споделяне