Дойде краят на отоплителния сезон за тази година. Вече топлофикациите спряха отоплението (“парното”) и започват кампаниите за отчет на “топломерите”.

Не случайно съм сложил в скоби думата “топломер”. Всъщност в голяма част от българските домове няма топломери.

Първо ще обясня какво е топломер – това е уред който измерва топлинната енергия консумирана от определен консуматор. Топломерът за да изчисли колко енергия е отдадена в конкретния случай, измерва дебита на топлоносителя преминал през него и го умножава по температурната разлика между входа и изхода от инсталацията (Q=1.163*m*D t, W) – по този начин той определя енергията, обикновено в киловата (kW). Топломерите се монтират на тръбопровода, а не на радиатора ;). Има вариант на уреда с изнесен дисплей, но принципа е същия.

От своя страна устройствата монтирани в повечето домове на радиаторите не са топломери, а са дялови разпредители. Разликата е че те измерват само температура, но не и дебитa на топлоносителя. В зависимост от уреда и типа му се изписват или виждат различни единици, който обаче не са нито kW, нито по-малката единица W (1kW=1000W). Тези единици са относителни единици, тe нямат мерна величина.

В зависимост от типа на дяловия разпределител в България са разпространени най-общо два типа:

  • Изпарителен – уред отчитащ консумираната енергия посредством изпарението на течност. При тях всяка година фирмата за топлинно счетоводство подменя ампулата с течност. Недостатъците им са по-трудния отчет, по-голямата възможна грешка поради изпарение на течност без да има отопление (която е еднаква за целия вход (блок), т.е. всички потребители на енергия от една абонатна станция не би трябвало да имат грешка спрямо съседна сграда с електронни уреди, тъй като енергията изразходвана от сградата се отчита от топломер монтиран в абонатната станция). Предимство е ниската цена на уреда.
  • Електронни уреди – те са с дисплей и така нашумялата напоследък батерия. Предимство на електрония уред е по-лесния отчет и възможността за радио отчет (без влизане в жилището), разбира се само на пригодените за монтаж на радио модул уреди или тези с вграден такъв модул. Недостатък е високата им цена, както и липсата на възможност за смяна на батерията на някои уреди (в зависимост от производителя им).

Не знам дали всички потребители на топлинна енергия (най-вече домакинства) са на ясно че на районната служба ВиК се плаща изразходваното количество вода, а на Топлофикация се плаща енергията за подгряване на водата. Т.е. топлата вода се разделя като разход между две сметки. По тази причина фирмите за топлинно счетоводство отчитат топлия водомер.

Въз основа на проведените отчети те разпределят енергията отчетена от общия топломер на отделните консуматори. В следващата публикация ще опиша грубо начина на разпределяне на топлинната енергия.

снимки: www.ista.bg

бутон за социални мрежи